Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

работник, разрушаване на сгради

Description

Code

7119.2

Description

Работниците, извършващи разрушаване на сгради, работят с оборудване за разрушаване на конструкции. Те унищожават по безопасен начин сградите и отстраняват остатъците, за да може обектът да бъде използван за друга цел.

Scope note

Excludes blasters.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието