Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

производител, точни инструменти

Description

Code

7311.4

Description

Производителите на точни инструменти разчитат скици и монтажни чертежи за сглобяване на точни инструменти, като микрометри, шублери, термостати и устройства за измерване в областта на комуналните услуги. Те събират различните компоненти и ги използват заедно с ръчни инструменти или машини. Освен това калибрират инструментите и изпитват тяхната прецизност.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието