Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

дивидентен анализатор

Description

Code

2411.1.6

Description

Дивидентните анализатори изчисляват и разпределят дивиденти и приходи от лихви от доходите на дадено дружество към определена категория акционери. Те оценяват бизнес системите и процесите, за да определят нуждите на потребителите и да осигурят подходящи решения. Освен това правят прогнози за дивиденти върху сумите и графиците на плащанията и определят потенциалните рискове според техния финансов и пазарен експертен опит.

Алтернативен етикет

дивидентен специалист

дивидентна специалистка

дивидентен анализатор

дивидентна анализаторка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието