Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

контрольор, работници в пералня

Description

Code

8157.2

Description

Контрольорите на работниците в пералня следят и координират дейностите на служителите за пране и химическо чистене в обществените перални и промишлените предприятия за пране. Те планират и изпълняват производствени графици, наемат и обучават работници и наблюдават нивата на качество на производството.

Алтернативен етикет

контрольор, работници в обществена пералня

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието