Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специалист, маркетинг и реклама

Description

Code

2431.3

Description

Специалистите в областта на маркетинга и рекламата предоставят съвети на дружества и организации относно разработването на техните рекламни стратегии и по теми, свързани с рекламата, които обхващат по-общ стратегически подход. Те съчетават знания в областта на маркетинга, бюджетите и психологията с творческо мислене при разработването на рекламни кампании. Предлагат алтернативи на клиентите, които популяризират своите организации, продукти или проекти.

Алтернативен етикет

специалист, маркетинг и реклама

рекламна анализаторка

рекламна консултантка

специалистка, маркетинг и реклама

рекламен анализатор

рекламен консултант

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието