Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

архитект на ИКТ мрежи/архитектка на ИКТ мрежи

Description

Code

2523.2

Description

Архитектите на ИКТ мрежи създават топологията и свързаността на ИКТ мрежа, като например хардуер, инфраструктура, комуникация и хардуерни компоненти.

Scope note

Excludes people performing managerial activities.

Алтернативен етикет

архитекти на мрежи

архитектка на мрежи

архитект на мрежи

мрежова инженерка

мрежов инженер

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието