Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант на деликатеси

Description

Code

5223.7.13

Description

Тези специализирани продавач-консултанти продават деликатеси в специализирани магазини.

Алтернативен етикет

специализиран продавач-консултант на гастрономични продукти

продавач-консултантка в гастроном

продавач-консултант в гастроном

специализиран продавач-консултант на деликатеси

специализирана продавач-консултантка на деликатеси

специализирана продавач-консултантка в гастроном

продавач-консултантка на деликатеси

продавачка на гастрономични продукти

продавач-консултант на деликатеси

продавач-консултант на гастрономични продукти

продавачка в деликатесен магазин

продавач в деликатесен магазин

продавач-консултантка в деликатесен магазин

продавач в гастроном

специализиран продавач-консултант в деликатесен магазин

специализирана продавач-консултантка на гастрономични продукти

продавач на деликатеси

продавачка на деликатеси

продавач-консултантка на гастрономични продукти

специализиран продавач-консултант в гастроном

продавачка в гастроном

специализирана продаваа-консултантка в деликатесен магазин

продавач на гастрономични продукти

продавач-консултант в деликатесен магазин

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието