Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, хидроенергийно строителство

Description

Code

2142.1.5

Description

Инженерите по хидроенергийно строителство проучват, проектират и планират изграждането на съоръжения, генериращи електричество от движението на вода. Те търсят оптимални места, провеждат изпитвания и изпробват различни материали, за да постигнат най-добрия резултат. Инженерите по хидроенергийно строителство разработват стратегии за по-ефективно производство на енергия и анализират последиците за околната среда.

Алтернативен етикет

инженер, хидроенергийно строителство

инженерка, хидроенергийно строителство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието