Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

радиационен терапевт

Description

Code

3211.2

Description

Радиационните терапевти отговарят за правилното прилагане на радиотерапия на пациенти с рак и, като част от мултидисциплинарен екип, за елементи от подготовката за лечение и грижите за пациента. Това обхваща безопасното и точно прилагане на предписаната радиационна доза и клиничните грижи и подкрепа за пациента при подготовката за лечението, провеждането на лечението и етапите, следващи непосредствено лечението.

Алтернативен етикет

терапевт рентгенограф

технолог по лъчетерапия

практикуващ терапевтична рентгенография

RTT

техноложка по лъчетерапия

терапевтичен рентгенограф

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието