Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

експерт, политика на цените

Description

Code

2431.14

Description

Експертите по политика на цените анализират производствените цени, пазарните тенденции и конкурентите, за да определят правилната цена като вземат предвид търговските марки и маркетинг идеите.

Алтернативен етикет

анализатор, определяне на цените на дребно

анализатор, търговско ценообразуване

анализатор, ценообразуване

анализатор, ценообразуване на търговски продукти

анализаторка, определяне на цените на дребно

анализаторка, търговско ценообразуване

анализаторка, ценообразуване

анализаторка, ценообразуване на търговски продукти

анализаторка на цените

анализатор на цените

дипломирана специалистка, супермаркетно ценообразуване

дипломиран специалист, супермаркетно ценообразуване

помощник-експерт, политика на цените

специалист, супермаркетно ценообразуване на храните

специалист, ценообразуване на нискотарифни супермаркети

специалистка, супермаркетно ценообразуване на храните

специалистка, ценообразуване на нискотарифни супермаркети

стажант-експерт, политика на цените

старши експерт, политика на цените

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието