Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

консултант, имиграция

Description

Code

3354.1

Description

Консултантите по въпросите на имиграцията помагат на хората, желаещи да се преместят от една държава в друга, като ги консултират относно законодателството в областта на имиграцията и им съдействат при получаване на необходимите документи, за да гарантират, че процесът на имиграция протича в съответствие със законите в областта на имиграцията.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието