Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

издател

Description

Code

1349.6

Description

Издателите отговарят за избора на нови материали. Те решават на кои ръкописи, които е предоставил редакторът, да бъдат публикувани. Издателите наблюдават производството, маркетинга и разпространението на тези текстове.

Алтернативен етикет

книгоиздател

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието