Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

експерт, трудова заетост

Description

Code

2423.2

Description

Експертите по трудова заетост често помагат на безработни лица при намирането на работа или възможности за професионално обучение според техните образователни или професионални среда и опит. Те ги съветват как да продават уменията си в процеса на търсене на работа. Експертите по трудова заетост помагат на търсещите работа да пишат автобиографии и мотивационни писма, да се подготвят за събеседване за работа и посочват къде да търсят нови възможности за работа или обучение.

Алтернативен етикет

консултант по професионална преквалификация

служителка по намиране на работа

консултантка в публична служба по заетостта

консултант в публична служба по заетостта

служителка по професионална преквалификация и пренасочване

служител по професионална преквалификация и пренасочване

експерт, професионална преквалификация

служител по намиране на работа

консултантка по професионална преквалификация

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието