Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика

Description

Code

2152.1.3

Description

Инженерите на контролно-измервателни прибори и автоматика предвиждат и проектират оборудване, използвано в производствените процеси за контролиране и наблюдение на различни инженерни процеси от разстояние. Те проектират оборудване за наблюдение на производствени обекти, например производствени системи, употреба на машините и процеси на производството.

Алтернативен етикет

инженерка, контрол и събиране на данни

инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура

инженер, управление и събиране на данни

инженерка, контролно-измервателни прибори и апаратура

инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика

инженерка, електронни инструменти и прибори

инженерка-метроложка

инженер, контрол и събиране на данни

инженер-метролог

инженерка, управление и събиране на данни

експерт, метрологично осигуряване

инженерка, контролно-измервателни прибори и автоматика

инженер, електронни инструменти и прибори

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието