Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

преподавател по химия, висше училище

Description

Code

2310.1.8

Description

Преподавателите по химия във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, химията, която е основно академична. Те работят със своите асистенти-изследователи и асистент-преподаватели при подготовката на лекциите и изпитите, воденето на лабораторни практики, оценяването на писмените работи и изпитите и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Провеждат и академични изследвания в областта на химията, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

асистент по химия

асистент по химия, висше училище

главен асистент по химия

главен асистент по химия, висше училище

гост-преподавателка по химия, висше училище

гост-преподавател по химия, висше училище

доцент по химия

доцент по химия, висше училище

лекторка по химия, висше училище

лектор по химия, висше училище

преподавателка по химия, висше училище

преподавател по химия, висше училище

професор по химия

професор по химия, висше училище

старша преподавателка по химия, висше училище

старши преподавател по химия, висше училище

университетска лекторка по химия

университетска преподавателка по химия

университетски лектор по химия

университетски преподавател по химия

хонорувана преподавателка по химия, висше училище

хоноруван преподавател по химия, висше училище

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието