Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по химия, висше училище

Description

Code

2310.1.8

Description

Преподавателите по химия във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, химията, която е основно академична. Те работят със своите асистенти-изследователи и асистент-преподаватели при подготовката на лекциите и изпитите, воденето на лабораторни практики, оценяването на писмените работи и изпитите и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Провеждат и академични изследвания в областта на химията, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

старша преподавателка по химия, висше училище

университетски преподавател по химия

гост-преподавател по химия, висше училище

асистент по химия

асистент по химия, висше училище

хоноруван преподавател по химия, висше училище

лектор по химия, висше училище

хонорувана преподавателка по химия, висше училище

професор по химия

доцент по химия, висше училище

главен асистент по химия

университетска лекторка по химия

университетска преподавателка по химия

университетски лектор по химия

гост-преподавателка по химия, висше училище

преподавател по химия, висше училище

главен асистент по химия, висше училище

професор по химия, висше училище

лекторка по химия, висше училище

доцент по химия

преподавателка по химия, висше училище

старши преподавател по химия, висше училище

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието