Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ветеринарен остеопат

Description

Code

2250.2

Description

Ветеринарните остеопати осигуряват терапевтично лечение след ветеринарна диагностика или насочване. Те се концентрират върху прилагането на лечебни техники, като използват манипулация на телесните тъкани, за да облекчат напрежението и нараняването при животните в съответствие с националното законодателство.

Алтернативен етикет

остеопат за животни

ветеринарни остеопати

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието