Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, екология

Description

Code

2133.15

Description

Техниците в областта на екологията изследват източниците на замърсяване и помагат при разработването на планове за предотвратяване на замърсяването и за опазване на околната среда. Те вземат проби от почвата, водата или други материали и извършват изпитвания за анализ на нивото на замърсяване и за идентифициране на източника му.

Алтернативен етикет

техник, контрол на замърсяването

техник на околната среда

технолог, екология и защита на околната среда

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието