Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специалист, автономно шофиране

Description

Code

2149.3

Description

Специалистите по автономно шофиране програмират и следят функционирането на автономно превозно средство. Те събират данни от работата на системите, провеждат изпитвания на превозното средство и анализират данните от изпитванията. Специалистите по автономно шофиране познават различните технологии, използвани в автомобилите без водач, автомобилните системи и автомобилните технологии.

Алтернативен етикет

инженер, самоуправляващи се автомобили

специалист по свързани превозни средства

инженер, високоавтоматизирано задвижване

самоуправляващ се автомобилен инженер

инженер, автономни превозни средства

специалист, свързани превозни средства

автономен инженер на превозни средства

инженерка за тестване и валидиране бранд ADF

силно автоматизиран задвижващ инженер

инженер по тестване и валидиране на ADAS

C-V2X специалист

специалист по автономни превозни средства

специалистка по свързани превозни средства

инженерка по автономно шофиране

специалист, автономни превозни средства

AV инженерка

автономен инженерка бранд превозни средства

специалистка по автономни автомобили

AV инженер

специалистка по свързани автомобили

самоуправляващ се автомобилен инженерка

C-V2X специалистка

инженерка по тестване и валидиране бранд ADAS

силно автоматизиран задвижващ инженерка

инженер за тестване и валидиране на ADF

инженер по автономно шофиране

специалистка по автономни превозни средства

специалист, автономни автомобили

специалист по автономни автомобили

специалист по свързани автомобили

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието