Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, изпитване на материали

Description

Code

3111.7

Description

Техниците по изпитване на материали извършват различни изпитвания върху материали, например почви, бетон, зидарски материали и асфалт, за да проверят съответствието с предвидените случаи и спецификации за употреба.

Алтернативен етикет

технолог, изпитване на материали

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието