Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

арттерапевт

Description

Code

2269.9.2

Description

Арттерапевтите помагат на пациентите да преодолеят психологическите и емоционалните трудности чрез творчески процес, който отразява емоциите и чувствата, фокусирайки се върху пациенти, които страдат от различни проблеми, например психични, психологични и поведенчески разстройства, за да улеснят разбирането и осведомеността.

Алтернативен етикет

терапевтка, психодрама терапия

арттерапевт

терапевт, арттерапия

психодраматист

терапевтка, арттерапия

драма терапевт

психодрама терапевтка

арттерапевтка

психодраматистка

терапевт, психодрама терапия

терапевт, драма терапия

драма терапевтка

психодрама терапевт

терапевтка, драма терапия

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието