Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

художник, керамика

Description

Code

2651.4

Description

Художниците на керамика има задълбочени познания за материалите и съответното ноу-хау, за да разработват собствени методи за изразяване и лични проекти чрез керамиката. Техните произведения могат да включват скулптури от керамика, бижута, домакински и търговски артикули и кухненски прибори, подаръци, градински керамични изделия, плочки за стени и за подове.

Алтернативен етикет

грънчар

грънчарка

художник, керамика

художник, приложни изкуства

художник, приложник

художник-приложник

художник приложник

художничка, керамика

художничка, приложник

художничка, приложно изкуство

художничка-приложник

художничка приложник

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието