Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, химик

Description

Code

2145.1

Description

Инженерите химици проектират и разработват широкомащабни химични и физични процеси на производство и участват в целия промишлен процес, необходим за превръщане на суровините в продукти.

Scope note

Includes people working in pharmaceuticals, rubber, plastics and toiletries, cement and paper, food and drink, energy or oil and gas.

Алтернативен етикет

инженерка-химичка, очистване на вода

инженер, очистване на вода

техноложка, технология на строителна керамика и огнеупорни материали

инженер-химик, очистване на вода

инженер, технология на строителна керамика и огнеупорни материали

инженер-химик, технология на стъкларско производство

инженерка-химичка, пиротехника

инженер, процеси на рафиниране

инженерка, химичка

инженерка, процеси на рафиниране

инженерка, технология на строителна керамика и огнеупорни материали

инженер-химик

инженерка-химичка, технология на строителна керамика и огнеупорни материали

инженер, химик

технолог, технология на строителна керамика и огнеупорни материали

инженерка, химичка (нефт и природен газ)

технолог, технология на стъкларско производство

техноложка, технология на стъкларско производство

инженерка, технология на стъкларско производство

инженерка-химичка, технология на стъкларско производство

инженер, химик (нефт и природен газ)

инженер, технология на стъкларско производство

инженер-химик, технология на строителна керамика и огнеупорни материали

инженерка-химичка

инженер-химик, пиротехника

инженерка, очистване на вода

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието