Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, одобрение на типа

Description

Code

2141.3

Description

Инженерите по одобрение на типа отговарят за процеса на одобрение на типа за нови видове превозни средства, компоненти и системи и за гарантиране спазването на регулаторните изисквания за държавата на продажба. Те разработват и прилагат програми за одобрение на типа и улесняват изпитването за одобрение на типа в съответствие с европейското законодателство, като гарантират спазване на сроковете за одобрение. Проучват и тълкуват регулаторните изисквания и са основното звено за контакт за целите на одобрението на типа и сертифицирането в рамките на организацията и с външните агенции. Инженерите по одобрение на типа изготвят техническа документация и подпомагат проектантите и инженерите по изпитванията в процеса на разработване на превозното средство.

Scope note

Does not include the motor vehicle assembly inspector. Does not include the motor vehicle engine inspector.

Алтернативен етикет

инженер по съответствие на моторните превозни средства

хомологационен мениджърка

инженер по автомобилна хомологация

инженер по осигуряване на дизайн на превозното средство

инженер по осигуряване на дизайн на превозни средства

инженерка по автомобилна хомологация

хомологационен мениджър

инженерка по съответствие бранд моторните превозни средства

инженерка по осигуряване бранд дизайн бранд превозното средство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието