Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

разработчик на средства за електронно обучение

Description

Code

2359.7

Description

Разработчиците на средства за електронно обучение проектират и разработват по-прости форми на цифрово учебно съдържание, включително референтни материали, слайдове, оценки, използване на екрани, видео интервюта и подкастове. Те пишат и предоставят съдържание за компютърни обучителни приложения.

Алтернативен етикет

автор на средства за електронно обучение

разработчици на средства за електронно обучение

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието