Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

производител, инструменти и матрици

Description

Code

7222.5

Description

Производителите на инструменти и матрици работят с разнообразно оборудване и машини, предназначени за създаване на метални инструменти и щанци, които са необходими в някои области на производство, и произвеждат тези инструменти на всички етапи от процеса на производството. Те проектират инструментите и матриците, след това ги изрязват и оформят по размер и завършват чрез ръчно управлявани инструментални машини, електроинструменти, ръчни инструменти или инструменти за програмиране и обслужване на CNC и машини за изработка на матрици.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието