Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

карикатурист

Description

Code

2651.3

Description

Карикатуристите рисуват хора, предмети, събития и др. в комичен или пренебрежителен вид. Те преувеличават физическите характеристики и отличителните белези на характера. Карикатуристите също така представят политически, икономически, културни и социални събития по хумористичен начин.

Алтернативен етикет

политически карикатурист

карикатуристка

политическа карикатуристка

художник на комикси

художничка на комикси

сатирична художничка

карикатурист

сатиричен художник

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието