Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

водопроводчик

Description

Code

7126.8

Description

Водопроводчиците поддържат и монтират системи за водоснабдяване, газ и канализация. Те извършват редовна проверка или ремонтни дейности, ако е необходимо. Огъват, режат и монтират тръби. Те изпитват системи и правят корекции по безопасен начин, съобразявайки се с нормативната уредба. Водопроводчиците монтират санитарно оборудване.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието