Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

шкипер

Description

Code

3152.5

Description

Шкиперите са върховният орган на борда или по вътрешните водни пътища, те отговарят за кораба и за безопасността и благосъстоянието на клиентите и екипажа. Те имат лиценз от отговорния орган и определят операциите на кораба по всяко време. Те са най-висшата инстанция, която носи отговорност за екипажа, кораба, товара и/или пътниците, както и за пътуването.

Scope note

Excludes people working with fishing vessels.

Алтернативен етикет

капитан, кораб

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието