Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

управител, дом за стари хора

Description

Code

1343.1

Description

Управителите на домове за стари хора наблюдават, планират, организират и оценяват предоставянето на грижи за възрастни хора, които се нуждаят от тези услуги, поради остаряване. Те управляват домовете за възрастни хора и упражняват надзор върху дейността на персонала.

Алтернативен етикет

управител, дом за стари хора без здравни грижи

управител, дом за стари хора със здравни грижи

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието