Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

управител, дом за стари хора

Description

Code

1343.1

Description

Управителите на домове за стари хора наблюдават, планират, организират и оценяват предоставянето на грижи за възрастни хора, които се нуждаят от тези услуги, поради остаряване. Те управляват домовете за възрастни хора и упражняват надзор върху дейността на персонала.

Алтернативен етикет

управител, дом за стари хора без здравни грижи

управител, дом за стари хора със здравни грижи

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието