Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

биолог

Description

Code

2131.4

Description

Биолози изучават живите организми и живота в по-широк контекст и в комбинация с околната среда. Чрез изследвания те се стремят да обяснят функционалните механизми, взаимодействията и развитието на организмите.

Scope note

Includes people performing medical research, biotechnology, biochemistry, pharmaceutical research.

Алтернативен етикет

таксономистка

биолог, медицинска зоология

биолог, радиационна хигиена

патоложка, растения

биотехноложка

орнитоложка

биотехнолог

миколог

херпетоложка

ихтиолог

риболог

биоложка, медицинска зоология

зоолог

биоложка, радиобиология

ботаничка

зооложка

ботаник

биоложка, радиационна хигиена

биолог

ентомолог

биоложка, медицинска биология

биолог, радиобиология

мамоложка

мамолог

орнитолог

ентомоложка

таксономист

риболожка

херпетолог

биоложка

миколожка

ихтиоложка

биолог, медицинска биология

патолог, растения

лепидоптеристка

лепидоптерист

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието