Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

служител, управление на документи

Description

Code

1349.11

Description

Служителите, отговорни за управлението на документи, гарантират, че документите, необходими за функционирането и ежедневните операции на тяхната организация, са правилно регистрирани, класифицирани и архивирани и се предоставят на различните служби или на обществеността при поискване. Те осъществяват надзор върху изпълнението на вътрешните процедури и насърчават правилните практики, свързани с управление на документите, в рамките на организацията, като предоставят обучение на други служители във връзка с процедурите по управление на документи. Те може да използват електронни системи за управление на регистри (ERMS), електронни системи за управление на документи (EDMS) и системи за управление на архиви (AMS) и предоставят подкрепа при определянето на свързаните с тях технически изисквания.

Алтернативен етикет

ръководител на документация

мениджърка бранд записи

ръководител, контрол на документи

специалист по управление на документи

главен контрольор, документи

архивен мениджър

ръководител на архив

ръководителка бранд документация

специалист, управление на документи

мениджърка бранд документи

мениджър, документи

специалистка по управление бранд документи

водещ контролер на документи

контролер на документи

мениджър на документи

мениджърка за контрол бранд документи

ръководител, документиране

контролер бранд документи

водеща контролер бранд документи

мениджър за контрол на документи

контрольор, документи

мениджър на записи

архивен мениджърка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието