Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

морски биолог

Description

Code

2131.4.9

Description

Морските биолози изследват морските живи организми и екосистеми и тяхното взаимодействие под водата. Те проучват физиологията, взаимодействията между организмите, взаимодействията им с техните местообитания, еволюцията на морските видове и ролята на околната среда за тяхното адаптиране. Морските биолози извършват и научни експерименти в контролирани условия, за да разберат тези процеси. Освен това, те се фокусират и върху ефектите от дейностите на човека върху живота в океаните и моретата.

Алтернативен етикет

морски еколог

морски зоолог

изследователка по морска биология

изследователка бранд морската биология

изследовател по морска биология

морски ботаник

изследовател на морската биология

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието