Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

бояджия, плавателни съдове

Description

Code

7131.2

Description

Бояджиите на плавателни съдове работят в сектора на корабостроенето и отговарят за всякакви задачи, свързани с шлифоване, боядисване, измиване и почистване на корпуса, изстъргване и защита, възложени от ръководителите. Те следват определените насоки, процеси и процедури, за да гарантират успешното завършване на работата.

Алтернативен етикет

морски художник

бояджия на лодки

корабен бояджия

морски бластер

бояджия бранд лодки

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието