Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инспектор, контрол на качеството в строителството

Description

Code

3112.1.3

Description

Инспекторите по контрол на качеството в строителството наблюдават дейностите на по-големи строителни обекти, за да се уверят, че всичко се извършва в съответствие със стандартите и спецификациите. Те обръщат голямо внимание на потенциалните проблеми с безопасността и вземат проби от продуктите, за да проверят съответствието със стандартите и спецификациите.

Алтернативен етикет

инспектор, качество на строителството

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието