Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

строителен инспектор

Description

Code

3112.1.2

Description

Строителните инспектори извършват инспекции на сгради, за да определят дали са спазени спецификациите при различните цели на оценяването. Те спазват и определят пригодността на конструкцията, качеството и устойчивостта, както и общото съответствие с разпоредбите.

Алтернативен етикет

сграден инспектор

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието