Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, ремонт на мобилни телефони

Description

Code

7422.3.1

Description

Техниците за ремонт на мобилни телефони провеждат тестове за оценка на функционалността на мобилните телефони, инсталиране и актуализиране на телефонен софтуер, отстраняване на проблеми с кабелите и подмяна на повредени части и компоненти, например батерии, LCD екрани, клавиатури, бутони. Също така съветват клиентите си по въпроси, свързани с гаранциите, и препоръчват продукти въз основа на своя експертен опит.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието