Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инженер, ядрена енергетика

Description

Code

2149.9.4

Description

Инженерите в областта на ядрената енергетика планират и проектират инженерно оборудване и процеси в ядрени централи и обекти. Те извършват инженерни дейности, свързани с атомни електроцентрали, и разработват решения на рисковете.

Алтернативен етикет

експерт, ядрена техника

инженер, атомна безопасност

инженер, атомна енергетика

инженер, генериране на електроенергия (атомна електроцентрала)

инженер, електробезопасност

инженер, извеждане от експлоатация на ядрени инсталации

инженер, извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения

инженер, машини и апарати за производство на ядрена енергия

инженер, ядрена безопасност

инженер, ядрена енергетика

инженер, ядрена топлоенергетика

инженер, ядрени инсталации

инженер, ядрени съоръжения

инженер, ядрени технологии

инженерен експерт, атомни технологии

инженерен експерт, ядрени технологии

инженерен консултант, атомни технологии

инженерен консултант, ядрени технологии

инженерен специалист, атомни технологии

инженерен специалист, ядрени технологии

инженерен съветник, атомни технологии

инженерен съветник, ядрени технологии

инженерка, атомна безопасност

инженерка, атомна енергетика

инженерка, генериране на електроенергия (атомна електроцентрала)

инженерка, електробезопасност

инженерка, извеждане от експлоатация на ядрени инсталации

инженерка, извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения

инженерка, машини и апарати за производство на ядрена енергия

инженерка, ядрена безопасност

инженерка, ядрена енергетика

инженерка, ядрена топлоенергетика

инженерка, ядрени инсталации

инженерка, ядрени съоръжения

инженерка, ядрени технологии

инженерна консултантка, атомни технологии

инженерна консултантка, ядрени технологии

инженерна специалистка, атомни технологии

инженерна специалистка, ядрени технологии

инженерна съветничка, атомни технологии

инженерна съветничка, ядрени технологии

консултант, ядрена техника

консултантка, ядрена техника

специалист, ядрена техника

специалистка, ядрена техника

съветник, ядрена техника

съветничка, ядрена техника

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието