Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, електрически подсистеми

Description

Code

2151.1.6

Description

Инженерите на електрически подсистеми проектират подстанции със средно и високо напрежение, които се използват за пренос, разпределение и производство на електрическа енергия. Те разработват методи за ефективно функциониране на енергийния процес и гарантират спазването на стандартите за безопасност и опазване на околната среда.

Алтернативен етикет

инженерна съветничка, електрически подсистеми

инженерна консултантка, електрически подсистеми

инженерен експерт, електрически подсистеми

инженерка, подстанции

инженерка, електрически подсистеми

инженерен специалист, електрически подсистеми

инженерен съветник, електрически подсистеми

инженерен консултант, електрически подсистеми

инженерка, електрически подстанции

техник, електрически подстанции и мрежи

инженерка, технологии за електрически подсистеми

инженер, електрически подстанции

инженер, електрически подсистеми

инженер, технологии за електрически подсистеми

инженер, подстанции

инженерна специалистка, електрически подсистеми

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието