Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

главен комисар, пожарна безопасност и спасяване

Description

Code

1112.4

Description

Главните комисари по пожарна безопасност и спасяване следят дейността на службата за пожарна безопасност, като гарантират, че предоставените услуги са ефективни и че необходимото оборудване е осигурено. Те разработват и управляват бизнес политиките, осигурявайки законодателството в тази област. Главните комисари по пожарна безопасност извършват проверки за безопасност и подпомагат обучението по пожарна безопасност.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието