Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

оператор контролна зала, електроцентрала

Description

Code

3131.3.7

Description

Операторите контролна зала в електроцентрали са отговорни за безопасната и правилна работа на електроцентралите, трафопостовете и свързаните с тях контролни структури. Те ремонтират и поддържат съответните машини и оборудване, за да гарантират ефикасната работа на завода да се справят с извънредни ситуации, например прекъсване на електроснабдяването.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието