Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, бактериология

Description

Code

3141.2.1

Description

Техниците по бактериология осигуряват техническа помощ при изследвания и изпитвания на бактерии като използват лабораторно оборудване. Събират и анализират данни за експерименти, съставят доклади и поддържат лабораторни запаси.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието