Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

домашен помощник

Description

Code

3412.4.2

Description

Домашните помощници предоставят домашни грижи за уязвими възрастни, включително хора в напреднала възраст или лица с увреждания, които живеят с физически увреждания или са в процес на възстановяване. Те се стремят да подобрят живота им в общността и да гарантират, че пациентите могат да живеят безопасно и самостоятелно в собствения си дом.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието