Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

домашен помощник

Description

Code

3412.4.2

Description

Домашните помощници предоставят домашни грижи за уязвими възрастни, включително хора в напреднала възраст или лица с увреждания, които живеят с физически увреждания или са в процес на възстановяване. Те се стремят да подобрят живота им в общността и да гарантират, че пациентите могат да живеят безопасно и самостоятелно в собствения си дом.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието