Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант на телекомуникационно оборудване

Description

Code

5223.7.34

Description

Тези специализирани продавач-консултанти продават телекомуникационно оборудване и предоставят телекомуникационни услуги в специализирани магазини.

Алтернативен етикет

специализирана продавач-консултантка на телекомуникационно оборудване

продавач-консултантка на телекомуникационно оборудване

специализиран продавач-консултант на телекомуникационно оборудване

продавач-консултант на телекомуникационно оборудване

продавачка на телекомуникационно оборудване

продавач на телекомуникационно оборудване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието