Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

началник, клинична лаборатория

Description

Code

1349.17

Description

Началниците на клинични лаборатории осъществяват надзор върху ежедневните им дейности. Те ръководят служителите и съобщават графика с дейностите. Следят и внимават дали всички лабораторни дейности се извършват в съответствие със спецификациите, организират необходимото лабораторно оборудване и осигуряват спазването на съответните стандарти за здраве и безопасност. 

Алтернативен етикет

завеждащ клинична лаборатория

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието