Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

мениджър на туристически информационен център/мениджърка на туристически информационен център

Description

Code

1439.6

Description

Мениджърите на туристически информационни центрове отговарят за управлението на служителите и дейностите на център, който предоставя информация и съвети за местни забележителности, събития, пътуване и настаняване на пътници и посетители.

Алтернативен етикет

мениджъри на туристически информационен център

ръководител на туристически информационен центъ

ръководителка на туристически информационен център

мениджърка на туристически информационен център

мениджърки на туристически информационен център

управителка на туристически информационен център

мениджър на туристически информационен център

управител на туристически информационен център

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието