Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

управител, младежки център

Description

Code

1344.1.2

Description

Управителите на младежки центрове планират и наблюдават дейността на домовете за деца и младежи, които предоставят грижи и консултации. Те преценяват нуждите на младежите в общността, разработват и прилагат педагогически методи и разработват програми за подобряване на грижите за младежта в центъра.

Алтернативен етикет

директор, младежки център

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието