Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

производител, идиофонни музикални инструменти

Description

Code

7312.1

Description

Производителите на идиофонни музикални инструменти изработват и сглобяват частите им в съответствие с определени инструкции или диаграми. Те оформят, пробиват, полират и нанизват частите, които в по-голямата си част са изработени от стъкло, метал, керамика или дърво; почистват ги, тестват качеството и извършват проверка на готовия инструмент.

Scope note

Includes people producing smaller musical instruments or accessories, such as metronomes, tuning forks or musical boxes.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието