Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

организатор, химическо производство

Description

Code

3122.4.2

Description

Организаторите на химическо производство координират дейностите и персонала, участващи в процеса на химическо производство, като гарантират изпълнението на целите и сроковете за производството. Те контролират качеството и оптимизират обработването на химикали като гарантират, че се извършват определените изпитвания, анализи и процедури за контрол на качеството.

Алтернативен етикет

организатор, химическа преработка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието