Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

управител, човешки ресурси

Description

Code

1212.2

Description

Управителите на човешки ресурси планират, разработват и прилагат процедури, свързани с човешкия капитал на дружествата. Те разработват програми за набиране, интервюиране и подбор на служители въз основа на предходно оценяване на профила и уменията, изисквани от дружеството. Освен това управляват програми за компенсации и развитие за служителите на дружеството, включващи обучения, оценка на уменията и годишни оценявания, промоция, програми за чужденци и общо гарантиране на доброто състояние на служителите на работното място.

Алтернативен етикет

ръководител, отдел човешки ресурси

директор/мениджър човешки ресурси

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието