Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител по сценични изкуства, прогимназиален/гимназиален етап

Description

Code

2330.1.6

Description

Учителите по сценични изкуства в прогимназиален/гимназиален етап предоставят образование на ученици, обикновено деца и младежи. Обикновено те са учители по предмет, специализирани и преподаващи в тяхната сфера на обучение, сценичните изкуства. Те подготвят планове и материали, следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ, ако е необходимо, и оценяват знанията и представянето на учениците по предмета сценични изкуства чрез задачи, тестове и изпити.

Алтернативен етикет

учител по театрално изкуство

гимназиален учител по драматични изкуства

учителка по драма

учител по театрално изкуство, прогимназиален/гимназиален етап

гимназиална учителка по драма

учител по драма

прогимназиален учител по театрално изкуство

учителка по театрално изкуство, прогимназиален/гимназиален етап

прогимназиален учител по драма

учител по драматични изкуства, прогимназиален/гимназиален етап

прогимназиална учителка по сценични изкуства

учителка по сценични изкуства, прогимназиален/гимназиален етап

гимназиална учителка по театрално изкуство

прогимназиална учителка по драматични изкуства

прогимназиален учител по сценични изкуства

гимназиален учител по театрално изкуство

учител по драматични изкуства

прогимназиален учител по драматични изкуства

учителка по театрално изкуство

гимназиален учител по сценични изкуства

учителка по драма, прогимназиален/гимназиален етап

гимназиална учителка по сценични изкуства

учител по драма, прогимназиален/гимназиален етап

учителка по драматични изкуства, прогимназиален/гимназиален етап

учителка по сценични изкуства

гимназиален учител по драма

прогимназиална учителка по драма

учител по сценични изкуства, прогимназиален/гимназиален етап

учител по сценични изкуства

гимназиална учителка по драматични изкуства

прогимназиална учителка по театрално изкуство

учителка по драматични изкуства

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието